English

Sir Jean François Albanis de Beaumont

Chambéry 1755 – 1812

„ Hartelijk dank voor de zorgvulige wijze … Voor mij bent u de Mercedes onder de prentenhandelaren! “

(Mijnheer P. E., 24. Januar 2008)