English

James Basire I

1730 London 1802

» Bedeutendster  Vertreter  der  Familie «
(Allgemeines Künstler-Lexikon VII, 1993, 366)


„ Beste heer Niemeyer, Hartelijk dank voor de snelle terugboeking (concerning a bill paid for already one year ago). Zoiets schept altijd vertrouwen! Beste groeten “

(Mijnheer P. E., 3. Februar 2009)