Deutsch

« Drawing is the probity of art.
To draw does not mean simply to reproduce contours;
drawing does not consist merely of line:
drawing is also expression, the inner form, the plane modeling. »

Jean-Auguste-Dominique Ingres

Drawings

Masterdrawings

Sketches — Illustration Designs

from 5 Centuries

First · 1234567  · Last


„ Hartelijk dank voor de zorgvulige wijze … Voor mij bent u de Mercedes onder de prentenhandelaren! “

(Mijnheer P. E., 24. Januar 2008)