English

» Gerechtigkeit kann es nicht nur für eine Seite,
sondern muß es für beide geben. «

Eleanor Roosevelt

Verordnungen

gestalteter Alltag

in Dekreten · Edikten · Kurrenden · Zirkularen

aus 5 Jahrhunderten


„ Hartelijk dank voor de zorgvulige wijze … Voor mij bent u de Mercedes onder de prentenhandelaren! “

(Mijnheer P. E., 24. Januar 2008)